Artwork by Borowski Glass35 Artworks

Filter


Sparx Tall | Fun Glass Fish  image
Sparx Tall | Fun Glass Fish
£ 180.00
Angelfish | Borowski | Various Colours & Sizes image
Angelfish | Borowski | Various Colours & Sizes
£ 220.00
Small Sparx | Various Colours | Borowski image
Small Sparx | Various Colours | Borowski
£ 120.00
Tweedy | Borowski image
Tweedy | Borowski
£ 250.00
Pico | Borowski image
Pico | Borowski
£ 450.00
Pingu | Borowski image
Pingu | Borowski
£ 295.00
Ente Bowl | Borowski image
Ente Bowl | Borowski
£ 350.00
Cucu | Borowski image
Cucu | Borowski
£ 250.00
Big Gonzo | Borowski image
Big Gonzo | Borowski
£ 995.00
Snippy Tall | Various Colours | Borowski image
Snippy Tall | Various Colours | Borowski
£ 180.00
Snippy Small | Various Colours | Borowski image
Snippy Small | Various Colours | Borowski
£ 120.00
Snippy Queen | Various Colours | Borowski image
Snippy Queen | Various Colours | Borowski
£ 360.00
Hopper Bowl | Borowski image
Hopper Bowl | Borowski
£ 280.00
Hippo Bowl | Borowski  image
Hippo Bowl | Borowski
£ 650.00
Giraffe Vase | Borowski image
Giraffe Vase | Borowski
£ 695.00
Frog Bowl | Borowski image
Frog Bowl | Borowski
£ 345.00
Retro Car | Various Colours image
Retro Car | Various Colours
£ 3995.00
Race Car | Red|Blue|Yellow image
Race Car | Red|Blue|Yellow
£ 895.00
Angelfish | Borowski | Various Colours  image
Angelfish | Borowski | Various Colours
£ 595.00
Slow Jack Vase | Borowski image
Slow Jack Vase | Borowski
£ 300.00
Lucky Pig Bowl | Borowski image
Lucky Pig Bowl | Borowski
£ 350.00
Yoko Table Light | Borowski image
Yoko Table Light | Borowski
£ 700.00
Croco | Borowski image
Croco | Borowski
£ 2995.00
Love Messenger | Borowski image
Love Messenger | Borowski
£ 845.00
King and Queen | Borowski image
King and Queen | Borowski
£ 4495.00
Chameo | Borowski image
Chameo | Borowski
£ 1195.00
Frog | Borowski image
Frog | Borowski
£ 135.00
Zebra Bowl | Borowski image
Zebra Bowl | Borowski
£ 700.00
Ben Bowl | Borowski image
Ben Bowl | Borowski
£ 445.00
Cygnet Bowl | Borowski image
Cygnet Bowl | Borowski
£ 360.00
Fat Gonzo | Borowski image
Fat Gonzo | Borowski
£ 850.00
Rufus | Borowski image
Rufus | Borowski
£ 445.00
Odd Birds - Icon Collection | Borowski image
Odd Birds - Icon Collection | Borowski
£ 1190.00
Chicka Vase | Borowski image
Chicka Vase | Borowski
£ 225.00
Chicko Vase | Borowski image
Chicko Vase | Borowski
£ 115.00
Loading